Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Eenentwintigste Deel.. H - K / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1789