Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Twee-en Twintigste Deel.. K - M / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1790