Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Drie-en-twintigste deel. M - P / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1790