Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Vier-En-Twintigste Deel.. P - R / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1791