Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Zeven-En-Twintigste Deel.. R - S / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1792