Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Acht-En-Twintigste Deel.. S - T / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1792