Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Negen-En-Twintigste Deel.. T - V / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1793