Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Dertigste Deel.. V - W / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1793