Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : . W - Y / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam. 1795