Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Drie-En-Dertigste Deel.. W - Y / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1795