Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Vier-En-Dertigste Deel.. Y - Z / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1795