Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Vijf-En-Dertigste Deel.. Zuil - Zyp / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1796