Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Byvoegzels, D.1. A - B / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1797