Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Byvoegzels, D.2. C - G / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1798