Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Byvoegzels, D.[3]. H - Z / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1799