Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1780 -
Inhalt