Den Verstandigen Hovenier : Over de twelf Maenden van't jaer ... Beschrijvende, hoe-men op de beste en bequaemste maniere sal Hoven, Thuynen ... / Beschreven door P. Niland. Brussel : Vleugaert, 1687