Den Nederlandtsen Hovenier : beschrijvende alderhande Princelijcke en Heerlijcke Lusthoven en Hofsteden ... en hoe men deselve met ... Boomen, Bloemen en Kruyden kan beplanten ... [...] / door J. van der Groen. Amsterdam : Doornick, 1675