Neerlands heiligen : in den middeleeuwen : / door J. A. F. Kronenburg. Amsterdam. 1899